loader

Fyll ut skjema og bestill time

Henvisning

Vi ønsker et godt samarbeid og da er henvisningen en viktig del i å kunne gi deg som henviser, men fremfor alt din pasient den beste servicen.

Du kan enten ringe hit og få en time til din pasient eller du kan overlate til oss å kontakte pasienten. Hvis du ringer og får time til pasienten kan du enten ettersende henvisningen eller sende den med pasienten. Uansett er det viktig at personalia og evt medisinlister er oppdaterte og problemstillingen belyst så godt som mulig.
Hvis det er aktuelt med implantatvurdering, underletter det vårt arbeid hvis du har dokumentasjon på diagnose for mistede tenner alternativt annen dokumentasjon relatert til HELFO med i henvisningen. Det kan være journalutskrifter, vedtak fra NAV, kliniske fotos, studiemodeller, legeerklæring eller røntgenbilder der diagnosen for tannen/tennene som allerede er ekstrahert, fremkommer. Mye tid spares da i arbeidet med å gi et evt kostnadsoverslag for den planlagte behandlingen.

Hvis du har røntgenbilder som er relevante for problemstillingen, ønsker vi å få dem på CD eller minnepenn, ikke på papir da vi vil scanne inn all dokumentasjon på pasientens digitale journal.
loader