Gruppebilde%20web
loader

Fyll ut skjema og bestill time

Morten Børsum

Spesialist i protetikk

Eksamen fra fakultetet i Oslo 1986.

Begynte som instruktørtannlege ved avdeling for protetikk i 1994.

Ferdig spesialist i protetikk 1999.

Arbeidet som universitetslektor i protetikk frem til 2004/5.

Har siden arbeidet i privatpraksis dels ved kontoret på Jar og dels
ved en spesialistpraksis i Moss.

loader