Vedlegg fra Temakurs: «Kirurgi i allmennpraksis» 24. oktober 2023

Postop vidsomstann m veke

Utstyrsliste kir oppdekking

Bestilling av prøveutstyr

Vi tar i mot henvisninger innen oralkirurgi, protetikk og periodontitt.

Følgende behandling tilbys:

Oralkirurgi og oral medisin

 • Visdomstenner og rotrester

 • Cyster og tumorer

 • Bløtvevspatologi

 • Benoppbygging

 • Sinuslift

 • Implantatkirurgi

 • Smerteutredning

 • TMD

Protetikk

 • Helproteser

 • Krone/bro

 • Delproteser

 • Overdenture med patentfester

 • Bittheving

 • Omfattende rehabilitering

 • Bittfysiologi

Periodonti

 • Utredning, behandling og oppfølging

 • Opplæring og egenomsorg

 • Systematisk behandling

 • Periodontal kirurgi

 • Bløtvevskirurgi

 • Perimplantitt