Vi tar i mot henvisninger innen oralkirurgi, protetikk og periodonti.

Behandlinger

Oralkirurgi og oral medisin

 • Visdomstenner og rotrester
 • Cyster og tumorer
 • Bløtvevspatologi
 • Benoppbygging
 • Sinuslift
 • Implantatkirurgi
 • Smerteutredning
 • TMD

Protetikk

 • Omfattende rehabiliteringer
 • Proteser (bl.a helproteser og ulike implantatretinerte proteser)
 • Fasetter
 • Krone- og broarbeider)
 • Konuskonstruksjoner og andre kombinasjonsarbeider
 • Minimal invasive og estetiske behandlinger
 • Bittfysiologi og bittskinnebehandlinger

Periodonti

 • Utredning, behandling og oppfølging
 • Opplæring og egenomsorg
 • Systematisk behandling
 • Periodontal kirurgi
 • Bløtvevskirurgi
 • Perimplantitt

Våre spesialister tar imot henvisninger fra kolleger ved andre tannklinikker. Etter endt behandling tilstreber vi en sømløs tilbakeføring av pasienten til henvisende tannlege.

Spesialister

Tannlege Dag Tvedt Bærum

Dag Tvedt – Spesialist i oral kirurgi
Dag Tvedt har sin tannlegeutdannelse fra Universitetet i Oslo hvor han ble uteksaminert i 2002. Fra 2011 til 2016 tok han videreutdanning i oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo. Han jobber nå som oralkirurg både privat og ved det odontologiske fakultet, Oslo.

Tannlege-Ingvild Nysaether Jarhuset

Ingvild Nysæther – Spesialistkandidat i oral kirurgi
Ingvild Nysæther fullførte sin tannlegeutdannelse ved Universitetet i Bergen i 2011. Hun er nå på videreutdanning i oral kirurgi og oral medisin ved odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, og skal fra høsten 2024 fullføre spesialiseringen i Sverige.
(slutter sommeren 2024)

Tannlege Nino Buonocunt

Nino Buonocunto – Spesialist i oral kirurgi
Nino Buonocunto har sin tannlegeutdanning fra Universitetet i Pisa, hvor han også har fullført sin spesialisering i oral kirurgi. Han har flere års erfaring som tannlege i privat praksis i Oslo før han startet sin spesialistutdanning.

Ingvild Kibsgaard Vestengen 1

Ingvild Kibsgaard Vestengen – Kjeve- og ansiktsradiolog
Ingvild Kibsgaard Vestengen ble ferdig utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo i 2011. Hun har flere års erfaring fra privat praksis, og ble ferdig spesialist ved Universitetet i Oslo i 2021. Nå jobber hun som radiolog både privat og på TAKO-senteret ved Lovisenberg sykehus.

tannleger i jarhuset Jørgen Hugo

Jørgen Hugo – Spesialist i periodonti
Jørgen er utdannet tannlege fra Universitet i Oslo i 2013 og tok spesialisteksamen samme sted i 2020. Han har siden 2021 jobbet som ansvarshavende tannlege ved avdeling for Periodonti ved Universitet i Oslo, ved siden av privat spesialistpraksis.
(starter 1.august)

tannleger i jarhuset Åshild Frettem

Åshild Frettem – Spesialist i oral protetikk
Åshild er utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 2010 og ble godkjent spesialist i oral protetikk i 2019, også ved UiO. Hun har i hovedsak arbeidet i privatpraksis i tillegg til flere år ved Odontologisk fakultet i Oslo i ulike roller, senest som ansvarshavende protetiker.
(starter 1.august)

Morten Børsum

Morten Børsum – Spesialist i oral protetikk
Morten ble uteksaminert fra fakultetet i Oslo 1986 og har jobbet både som universitetslektor og instruktørtannlege ved avdeling for protetikk. Morten var ferdig spesialist i protetikk 1999.
(slutter sommeren 2024)

Tannlege Karin Børsum

Karin Børsum – Spesialist i periodonti
Karin ble uteksaminert fra Universitetet i Gøteborg 1987 og har jobbet på Odontologisk Fakultet som instruktørtannlege. I tillegg har hun blant annet arbeidet som periodontist og ansvarshavende ved fakultetet 1 år og ble spesialist i periodonti 2003.
(slutter sommeren 2024)