Vi tar i mot henvisninger innen oralkirurgi, protetikk og periodonti.

Behandlinger

Oralkirurgi og oral medisin

 • Visdomstenner og rotrester
 • Cyster og tumorer
 • Bløtvevspatologi
 • Benoppbygging
 • Sinuslift
 • Implantatkirurgi
 • Smerteutredning
 • TMD

Protetikk

 • Helproteser
 • Krone/bro
 • Delproteser
 • Overdenture med patentfester
 • Bittheving
 • Omfattende rehabilitering
 • Bittfysiologi

Periodonti

 • Utredning, behandling og oppfølging
 • Opplæring og egenomsorg
 • Systematisk behandling
 • Periodontal kirurgi
 • Bløtvevskirurgi
 • Perimplantitt

Våre spesialister tar imot henvisninger fra kolleger ved andre tannklinikker. Etter endt behandling tilstreber vi en sømløs tilbakeføring av pasienten til henvisende tannlege.

Spesialister

Tannlege Dag Tvedt Bærum

Dag Tvedt  –  Oralkirurg
Dag Tvedt har sin tannlegeutdannelse fra Universitetet i Oslo hvor han ble uteksaminert i 2002. Fra 2011 til 2016 tok han videreutdanning i oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo. Han jobber nå som oralkirurg både privat og ved det odontologiske fakultet, Oslo.

Tannlege-Ingvild Nysaether Jarhuset

Ingvild Nysæther – Spesialistkandidat i oralkirugi
Ingvild Nysæther fullførte sin tannlegeutdannelse ved Universitetet i Bergen i 2011. Hun er nå på videreutdanning i oral kirurgi og oral medisin ved odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Tannlege Nino Buonocunt

Nino Buonocunto – Spesialistkandidat i oralkirugi
Nino Buonocunto har sin tannlegeutdanning fra Universitetet i Pisa, hvor han også er spesialistkandidat i oral kirurgi. Han har jobbet som tannlege i privat praksis i Oslo i flere år før han startet sin spesialistutdanning.

Ingvild Kibsgaard Vestengen 1

Ingvild Kibsgaard Vestengen  – kjeve- og ansiktsradiolog

Ingvild Kibsgaard Vestengen ble ferdig utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo i 2011. Hun har flere års erfaring fra privat praksis, og ble ferdig spesialist ved Universitetet i Oslo i 2021. Nå jobber hun som radiolog både privat og på TAKO-senteret ved Lovisenberg sykehus.

Morten Børsum

Morten Børsum – Protetiker

Morten ble uteksaminert fra fakultetet i Oslo 1986 og har jobbet både som universitetslektor og instruktørtannlege ved avdeling for protetikk. Morten var ferdig spesialist i protetikk 1999.

Tannlege Karin Børsum

Karin Børsum – Periodontist

Karin ble uteksaminert fra Universitetet i Gøteborg 1987 og har jobbet på Odontologisk Fakultet som instruktørtannlege. I tillegg har hun blant annet arbeidet som periodontist og ansvarshavende ved fakultetet 1 år og ble spesialist i periodonti 2003.