Du bør gå til tannlegen 2 ganger i året. Dette for at vi skal kunne oppdage og følge opp eventuelle sykdommer før de utvikler seg i omfang. I det lange løp gir dette langt lavere tannlegekostnader.