Våre to nye spesialister i henholdsvis periodonti og protetikk

tannleger i jarhuset Åshild Frettem

Åshild Frettem – Spesialist i oral protetikk

Åshild Frettem er utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 2010 og ble godkjent spesialist i oral protetikk i 2019, også ved UiO. Hun har i hovedsak arbeidet i privatpraksis i tillegg til flere år ved Odontologisk fakultet i Oslo i ulike roller, senest som ansvarshavende protetiker.

Åshild tar imot pasienter i alle aldersgrupper, og samarbeider med både privatpraktiserende henvisere og den offentlige tannhelsetjenesten. Basert på den enkelte pasients forutsetninger utfører hun omfattende orale rehabiliteringer, fasetter, krone- og broarbeider, proteser, implantatarbeider (single krone-implantater i estetisk sone, fulle implantatbroer og ulike implantatretinerte proteser). Hun fremstiller konuskonstruksjoner og andre kombinasjonsarbeider, minimal invasive og estetiske behandlinger samt bittfysiologi og bittskinnebehandlinger. Åshild ivaretar alle pasienter med varme, empati og profesjonalitet.

tannleger i jarhuset Jørgen Hugo

Jørgen Hugo – Spesialist Periodonti

Jørgen Hugo er utdannet tannlege fra Universitet i Oslo i 2013 og tok spesialisteksamen samme sted i 2020. Han har siden 2021 jobbet som ansvarshavende tannlege ved avdeling for Periodonti ved Universitet i Oslo, ved siden av privat spesialistpraksis. Jørgen utfører alle typer periodontal behandling, inkludert systematisk periodontitt behandling, mukogingival kirurgi, peri-implantitt og implantater. Han jobber tett med spesialister i ulike fagfelt og har særlig interesse for tverrfaglig pasientbehandling. Jørgen har lang erfaring med behandling av pasienter med tannbehandlingsangst. Sammen med det øvrige teamet av spesialister hos Tannlegene i Jarhuset, holder han jevnlig kurs.